Neštítime sa závislých. Naším tretím programom je Centrum NEzávislosť. Je to priama služba závislým, a keď treba aj ich rodinným príslušníkom.

Centrum dnes

V súčasnej dobe nemá zatiaľ žiadne vlastné múry, nie je to budova zo stavebných materiálov, ale je možné, že bude. Teraz funguje v rodinných podmienkach ľudí, zväčša bývalých narkomanov, ktorí sú ochotní prijať do svojho súkromia závislých, aby im ukázali, ako je možné a aké krásne a radostné je žiť bez drogy.

Neberieme im drogy. Hoci si ich do Centra nesmú priniesť, vieme, že keď by sami chceli, opäť sa k nim môžu neskôr vrátiť. Oni sami ich púšťajú, keď vidia rozdiel medzi pomyjami a prestretým stolom. Napriek tomu, že v Centre sú isté pravidlá, nemáme tam vojenský poriadok. Neberieme závislým ich slobodnú vôľu, ale práve naopak - učíme ich, ako s ňou zaobchádzať.

Program Centrum NEzávislosť je rozvinutím poradenského programu. Tento program zatiaľ nebeží naplno, jeho oklieštenou formou je dlhodobejšie prebývanie závislého (prípadne s rodinným príslušníkom) v domácnosti nášho poradcu, spravidla bývalého závislého. V tomto programe ide predovšetkým o to, ukázať závislému človeku, že je možné nájsť slobodu od závislosti a opäť viesť normálny, krásny a plodný život.

Náš poradca angažuje závislého do rôzných činností, ktoré mu pomáhajú rozhodnúť sa pre slobodu od závislosti a zmeniť postoj k sebe, k svetu, k ostatným ľuďom a naplniť svoj život novými zážitkami. Jedná sa napríklad o rybárčenie, prechádzky a prebývanie v prírode, bicyklovanie, fotenie, maľovanie alebo mnoho iných činností.

Centrum v budúcnosti

So zámerom zabezpečiť zázemie pre takúto prácu so závislými a kvôli rozšíreniu možností pre rôzne aktivity, ako aj z dôvodu vykonávať činnosti, vďaka ktorým by Centrum NEzávislosť mohlo svojpomocne prispievať na svoj chod, máme túžbu do budúcnosti vybudovať Centrum NEzávislosť ako budovu (získať alebo postaviť), napríklad ako malé hospodárstvo, na ktorom by bolo možné zamestnať závislých najrozmanitejšími a užitočnými prácami, aby mohli vidieť výsledky svojej práce a radovať sa z práce svojich rúk. Ak máte na srdci nám pomôcť v realizácií tohto plánu, môžete tak urobiť priamo prevodom na náš bankový účet: IBAN SK0509000000005068810379.