16.11. 2016 navštívil našu školu p. Samuel Bogár.
 
Na svedectvo jeho životného príbehu čakalo cca 80 študentov. Exodus p. Samuela, z otroctva na slobodu, vďaka Božej pomoci, môže ovplyvniť život každého z nás. Stretnutie s ním bolo pekným zavŕšením Roku Božieho milosrdenstva. P. Bogárovi ďakujeme za úprimnosť jeho svedectva.
 
PaedDr. Mgr. Marcela Dolovacká, pedagóg špecialista s druhou atestáciou