Dobrý deň

Odozva na preventívnu aktivitu, ktorá sa uskutočnila na na našej škole bola veľmi pozitívna. Žiaci si pochvaľovali prístup prednášajúceho aj obsah prejednávaného problému. Prednášku aj besedu hodnotili ako dynamickú a zaujímavú. Oslovil ich Váš príbeh a na triednických hodinách ešte diskutovali na danú tému. Budem rada ak sa v budúcnosti takáto zaujímavá akcia zopakuje. Ešte raz Vám ďakujem  a prajem veľa úspechov.

 
S pozdravom PaedDr. Viktoria Surinová, koordinátor drogovej prevencie