Aj tento školský rok sme v dňoch 12. a 13. 10. 2015 na našej škole SOŠ-IT privítali Sama Bogára z organizácie NEzávislosť.

            Samo viedol besedy vo viacerých triedach, v ktorých rozpovedal svoj životný príbeh, pri ktorom mráz behal po chrbte. Bolo veľmi zaujímavé na tvárach žiakov sledovať, ako očakávali zas nudnú monologickú besedu o „nejakej prevencii“ a ono sa to zrazu zmenilo na skutočný príbeh, skutočného človeka, ktorý nenechal ľahostajného žiadneho z nás. Žiaci so záujmom počúvali a neskôr kládli Samovi otázky. Pokiaľ bol niekto, kto rozprávanie bývalého narkomana bral na ľahkú váhu, po niektorých zážitkoch, ktorých má Samo ozaj požehnane, svoj názor určite zmenil. Ak nie, tak verím, že ak sa stane, že sa niektorý z našich žiakov ocitne pred rozhodnutím, či skúsim alebo nie, spomenie si na Sama a rozhodne sa správne.
 
Mgr. Martina Čačková, koordinátor prevencie
 
 
 

Komentáre

Protidrogová beseda Ako krajšie začať pondelňajší deň než besedou, ktorá sa nám natiahne cez celé dve hodiny?
Ak mám byť úprimný, predmety, cez ktoré sa táto akcia natiahla patrili k mojim obľúbeným, takže ktokoľvek, kto mal v daný čas prednášať musel predviesť pekné divadlo, aby ma zaujal.
Ako som neskôr zistil, nebolo treba špeciálneho programu, či nebodaj vystúpenie nejakého kúzelníka. Príbeh obyčajného muža, ktorý na ceste životom odbočil na zlý chodník. Viem, že predchádzajúca veta vás nepresvedčí, znie to príliš ako: “Príbeh, ktorý počujete na každej prednáške, „ no niečo bolo iné. Pred nami som videl muža, ktorému sa naozaj podarilo spraviť hrubú čiaru za minulosťou. Keď rozprával, znelo to ako príhoda starého kamaráta, ktorú musel podať ďalej, než ako zážitky z obdobia, ktoré si naozaj prežil. Nechápte ma zle, nenamietam proti jeho štýlu, alebo obsahu. Vopred mi prepáčte, ak mi slovná zásoba nepostačí a nejakým spôsobom si zle vyložíte moje slová. Obdivoval som na ňom, ako odosobnene to hovoril, nie preto že by sa snažil spraviť z tej situácie niečo menej vážne, ako to bolo, ale preto, že s minulosťou nechcel mať už nič spoločné. Vyrovnaný chlap, ktorý spravil v živote chybu a prijal následky, ktoré musí niesť až do smrti. Možno sa mýlim, a je to celkom dosť možné, ale nejak takto som si to vyložil a nebudem nikomu zazlievať, ak dospel k inému záveru, veď každý si z toho berieme to svoje. Pre mňa to bol proces, kedy sa z chlapa na úplnom dne stal sebestačný človek, venujúci sa problematike návykových látok. Čakali ste asi, že tu budem písať o škodlivosti drog, aké sú zlé a podobné veci, ale to je predmetom presne takýchto besied, akých som mal možnosť zúčastniť sa v Pondelok. Tento článok nemá za úlohu presvedčiť vás, aby ste do seba nič nepichali, má len upozorniť na príbehy ľudí, ktorí si to zažili na vlastnej koži, a tie vás už presvedčia sami. Alebo aj nie, lebo na tomto svete sa nájde kopa rôznych ľudí, majúcich svoj vlastný rozum, robiacich vlastné rozhodnutia, a v tomto svete, kde nie je nič čiernobiele, sa jednoducho nenájde miesto na súdenie niekoho druhého. S touto poslednou vetou by som rád vyzval na zamyslenie. Vážne prevyšuje svet plný drog ten, ktorý si môžeme naplno vychutnať za triezva? 

Dňa 12.10. 2015 som sa zúčastnil besedy o drogách. Beseda sa začala ako zvyčajne, prednášajúci nás utíšil, predstavil sa nám a mohlo sa začať jeho rozprávanie.  Ale ešte predtým, než sme začali putovať spolu s ním do jeho drogovej minulosti,  nám dal na výber. Mohli sme si vybrať, či ho budeme počúvať  alebo si to tam odsedíme zahľadení do našich smartfónov. Každý z prítomných si vybral to, čo chcel, tak ako mal kedysi na výber on, či s drogami začne alebo nie. Začal a začalo sa aj jeho rozprávanie. Dozvedeli sme sa o jeho prvom kontakte s drogami, ako pomaly ale isto padal na dno, ako sa z neho stával človek, ktorý klamal, okrádal svojich najbližších a neskôr aj iných. Jeho životom bolo len: zohnať peniaze, kúpiť a pichnúť si. Trvalo to mnoho rokov, avšak bola tu jeho rodina, ktorá mu chcela pomôcť, aj keď on nechcel. A pomohla mu, pomohli mu aj iné okolnosti, vďaka ktorým sa vrátil k normálnemu životu. Ale hlavne pomohol on nám objasniť, čo nás čaká, ak si vyberieme možnosť,  ktorú si kedysi vybral on.