Vážený pán Bogár,

chceli by sme sa Vám touto cestou poďakovať za čas, ktorý ste strávili s našimi žiakmi. Za skvelú prednášku, ktorú sme mohli vďaka Vám absolvovať v našej škole, v Špeciálnej základnej škole s materskou školou internátnou v Bytči.

Atmosféra, ktorú ste vytvorili vzbudila medzi našimi žiakmi nadšenie a zároveň aj obdiv, ako otvorene ste dokázali hovoriť o prežitých skúsenostiach. Svojim autentickým príbehom ste zaujali nielen naše deti, ale i všetkých pedagógov.

Myslím, že práve takýto človek, ako Vy dokáže otvoriť bránu k deťom, k problematike dnešnej doby, pred ktorou nie je imúnna žiadna škola, a to sú drogy a drogová závislosť.

Tešíme sa, že sme mohli spoznať tak úžasného človeka a veríme, že naše stretnutie nebolo posledné.

Do ďalšej práce Vám prajeme pevné zdravie, veľa sily, energie, aby toto Vaše posolstvo prinášalo ovocie.

So srdečným pozdravom

Mária Holáčiková, koordinátor drogovej prevencie