Veľmi som bola zvedavá na Vás a na vašu prednášku, vôbec som nevedela, čo môžem od toho očakávať a ako budú reagovať naši žiaci na prednášku.
Bola som veľmi prekvapená s akou pozornosťou a záujmov Vás počúvali, bez jedinej poznámky, v úplnom tichu, bez upozorňovania. Váš životný príbeh zaujal žiakov, aj nás učiteľov. Tak ako povedal kolega, že chcel byť na prednáške len nejakých 10 minút, ale keď začal počúvať, tak si Vás musel vypočuť až do konca.
Od žiakov sú tiež len pozitívne ohlasy, zaujalo ich vaše rozprávanie a možnosť pýtať sa a dostať aj odpoveď "z prvej ruky" na otázky nielen z drogovej problematiky veľmi radi využili.

Myslím si, že príležitosť vypočuť si takýto príbeh nemáme často ak vôbec, a počuť, že človek nemusí mať nejaký pádny dôvod začať brať drogy, len jedno nešťastné rozhodnutie, môže zmeniť celý život človeka.

Veľmi Vám držím palce a verím, že svojim príbehom správne ovplyvnite žiakov, v prípade rozhodovania zobrať drogu alebo nie.

Túto prednášku odporúčam aj ostatným školám.

S pozdravom

Mgr. Forgáčová (koordinátorka prevencie)