Dobrý večer pán Bogár, srdečne Vás pozdravujem a ešte raz Vám ďakujem za vyčerpávajúcu besedu.
 
Vaše životné skúsenosti boli pre našich žiakov i pedagógov veľkým prínosom. S mnohými skutočnosťami sme sa my pedagógovia ešte nemali možnosť stretnúť. Žiakov váš životný príbeh natoľko zaujal, že dnes cez prestávky navzájom diskutovali. Poskytli ste nám všetkým širší obraz o danej problematike. Len nás mrzí, že v druhej časti besedy i my pedagógovia sme nemohli prispieť svojimi otázkami k rozšíreniu našich znalostí o uvedenej problematike.
 
Želáme Vám veľa šťastia, aby sa Vám v živote darilo.
 
S pozdravom Jana Faltejsková, pedagogický zbor a študenti SOŠ Dubnica nad Váhom