Dňa 1.2.2017 sme mali tú možnosť stretnúť sa s pánom Samuelom Bogárom, predsedom o. z. Nezávislosť.
 
V rámci prevencie drogovej závislosti sme už na škole mali viacero besied, kultúrnych programov a prednášok. Väčšina z nich bola postavená na teoretických poznatkoch alebo na abstraktných životných príbehoch. Žiaci si pozreli grafy, štatistiky, vypočuli si, aké sú najčastejšie príčiny vzniku závislosti, ako sa prejavuje i ako je možné s ňou bojovať. Pre nás, učiteľov, to boli zaujímavé údaje, ktoré sme často využívali aj vo výchovno-vzdelávacom procese. Žiaci ale často odchádzali znudení, sťažovali sa, že sa nedozvedeli nič nové. Preto veľmi oceňujem besedu s pánom Bogárom, ktorý žiakom priblížil informácie z prvej ruky. Ako človek, ktorý si to všetko vyskúšal na vlastnej koži, zaujal študentov. Jeho rozprávanie pôsobilo určite viac výchovne ako suché fakty v knihách.
 
Žiaci si prvú časť, teda rozprávanie o životnej ceste nášho hosťa, pozorne vypočuli a v druhej časti mali možnosť klásť otázky. Práve táto časť tak zaujala, že sa im nechcelo ani rozísť sa.
 
Ako učiteľ to hodnotím veľmi pozitívne a ak budeme mať možnosť, určite pána Bogára ešte k nám pozveme.
 
Mgr. Henrieta Jakúbková