9.1.2017 s prvým školským dňom nového roku, si žiaci vypočuli životný príbeh pána Samuela Bogára.
 
Je veľmi ťažké vysvetľovať študentom, že človek vplyvom drog môže padnúť na samé dno, lebo neuveria. Ale pravdivý príbeh zo života človeka, ktorý to prežil, prešiel peklom na zemi, prekonal nástrahy a hlavne jeho odvahu podať svedectvo o svojom živote je najlepším príkladom pre mladých ľudí. Teší ma, že ohlasy zo strany žiakov boli veľmi pozitívne. Dôkazom toho je beseda na internáte so žiakmi aj v popoľudňajších hodinách.
 
Ďakujeme a želáme veľa úspechov v živote.
Ing. Oľga Gezeová