Po uplynutí takmer dvoch týždňov po Vašej besede na Súkromnom gymnáziu, Solivarská 28, v Prešove Vám opäť ďakujem za čas strávený medzi našimi študentami. Výchovná poradkyňa - Dr. Černajová, kolegovia zúčastnení na besede, ale aj študenti boli dojatí Vašim príbehom. 

V dnešnej dobe iba veľmi málo ľudí dokáže otvorene hovoriť o svojich problémoch tak, ako Vy. Dokázali ste zaujať študentov tak, že o Vašom svedectve sa hovorilo na škole len v superlatívoch. Vzhľadom na mimoriadne pozitívny ohlas besedy sa na Vás obraciam s prosbou o možnosť zopakovať si besedu s mojimi študentami iných ročníkov. 

Ešte raz Vám ďakujem a gratulujem za Vaše svedectvo, za silu znovu vstať, schopiť sa a byť pozitívnym  príkladom pre mladých ľudí!

Dr. Milan  Černaj, Súkromné gymnázium Prešov