Dňa 16.12.2015 sa na našej škole uskutočnila prednáška o drogovej závislosti s pánom Samuelom Bogárom.

Prednáška bola veľmi zaujímavá. Pán Bogár vyrozprával žiakom svoj skutočný príbeh pravdivo a bez okolkov. Povedal im to priamo, nebola tam žiadna teória. Žiaci  počúvali tento príbeh a bolo vidieť na nich, že majú kopec otázok. Neskôr začala diskusia a tá bola dlhá.

Ďakujem p. Bogár za trpezlivosť a ochotu odpovedať žiakom na otázky.

Mgr. Zuzana Maškulková