Téma drog je zaujímavá hlavne pre žiakov vyšších ročníkov. Debaty, diskusie na triednických hodinách majú svoj význam, ale stretnutie s niekým, kto sám osobne zažil peklo drogovej závislosti, to, ako ľahko človek do toho padne a neskutočne ťažko sa z toho dostáva, to ako drogy zmenia slušného človeka na niekoho, kto nevie ani sám, kam patrí, tak to dokáže priblížiť deťom len ten, kto tým naozaj prešiel. A to sa výborne podarilo pánovi Bogárovi z OZ Nezávislosť, ktorý navštívil našu školu 15.11.2016, podelil sa so žiakmi s osobnými skúsenosťami, donútil ich zamyslieť sa nad niečím, čo možno na prvý pohľad nevyzerá ako problém.
 
Odozva medzi žiakmi bola veľká. Diskusie potom prebiehali na rôznych hodinách. Odporučili by sme to ako vhodnú preventívnu aktivitu iným školám.
 
V mene všetkých našich žiakovi i pedagógov vyslovujeme pánovi Bogárovi veľké ďakujeme.