V júni sa konala na našej škole beseda s pánom Bogárom. Pán Bogár svojím pútavým rozprávaním zaujal a zanechal v žiakoch veľkú odozvu. Ešte dlho potom sme od nich dostávali reakcie, vypytovali sa nás a pozerali sme Vašu stránku Nezávislosť. Problematiku drogových závislostí nám priblížil z úplne iného uhla, na čo tak skoro nezabudneme. Veríme, že ešte budeme mať možnosť túto besedu na našej škole v budúcnosti zopakovať. Ďakujeme pekne a želáme veľa úspechov.
 
S pozdravom kolektív ZŠ s MŠ Halič