Zaujímavé rozprávanie z iného uhla pohľadu. Prednáška nebola imperatívna, ako sa očakáva od policajných preventistov, ale bola založená na osobnej skúsenosti, čo žiakov najviac zaujalo. Príbeh bol poučný a svojim spôsobom odpudivý, čo teda môže viesť k tomu, aby získali negatívny postoj k drogám. Následná beseda zožala veľký úspech a všetci žiaci odchádzali nadšení. Prednáška aj beseda mala vynikajúci ohlas u žiakov ale aj učiteľov. protidrogová prevencia v tomto podaní zanecháva hlboký dojem a je teda pre žiakov dlhodobým prínosom.
Ďakujeme pekne.
Vladimíra Šalingová