Vážený pán Samuel Bogár!

Som veľmi rada, že v tomto školskom roku som pri plánovaní preventívnych aktivít v oblasti protidrogovej prevencie našla na internete Vašu stránku NEZÁVISLOSŤ - NOVÝ ZAČIATOK a podarilo sa nám zorganizovať a následne zrealizovať besedu s Vami. Besedy sa zúčastnilo 80 žiakov 8. a 9. ročníka.

Chceme sa Vám poďakovať, že sme si mohli vypočuť Váš životný príbeh, Vaše osobné skúsenosti o ťažkom živote v závislosti na droge. Pedagógovia i žiaci vyjadrili obdiv k Vašej práci, k ochote a odvahe hovoriť, čo všetko prináša život v závislosti. Keď sme po besede rozprávali so žiakmi, v ich vyjadreniach najviac rezonovalo, že boli radi, že si mohli vypočuť informácie "z prvej ruky", od človeka, ktorý týmto peklom prešiel a že nič lepšie ešte nepočuli. Vaše negatívne zážitky nútia zamyslieť sa nad životom, nad rôznymi situáciami, s ktorými sa každý mladý človek v živote stretne. Veríme, že slová, ktoré naši žiaci od Vás počuli, budú patriť k tým, ktoré im pomôžu v správnom čase povedať NIE.

Čo sa týka preventívnych protidrogových aktivít, nič lepšie sme zatiaľ na škole nemali. A hovorím to nielen z mojej skúsenosti koordinátora prevencie, ale hlavne zo spätnej väzby našich žiakov. Svedectvo osobnej skúsenosti má veľkú silu.

Ďakujeme, a prajeme Vám veľa síl do Vašej práce.

                          Koordinátorka prevencie Mgr. Paprčková Katarína