Hovoriť o drogách? Áno! Nie zákazom, ale pravdivo vysvetliť, čo drogy spôsobia. Pravdivá výpoveď pána Samuela Bogára zo združenia NEzávislosť zaujala 13.júna 2016 nielen žiakov 7.,8. a 9. ročníka, ale aj nás učiteľov. Sám prežil 12 rokov s drogami, žil na ulici. Dnes už ubehlo niekoľko rokov, čo je od závislosti slobodný.
 
Pánovi Bogárovi ďakujeme za úprimnú výpoveď, veľkú silu, ktorou dokázal nájsť zmysel života a tento zmysel života pretavil do práce s mládežou, ktorej odovzdáva svoje skúsenosti a pohľad na problém závislostí.
 
Videli sme, že naši žiaci so zaujatím počúvali, zaujímali sa, pýtali sa. Veríme, že týmto stretnutím sme im sprostredkovali pohľad na problematiku z druhej strany, výpoveď, z ktorej úprimnosti chvíľami až mrazilo, ale zároveň nútilo deti premýšľať. Veríme, že si žiaci uvedomili dôsledky užívania návykových látok, fajčenia, pitia alkoholu, užívania drog, či prepadnutiu závislosti na počítačových hrách a aplikáciách. Dozvedeli sa, že ani nevinné vysedávanie pri počítačoch nie je až také nevinné...
 
Ohlas našich žiakov na stretnutie s pánom Bogárom bol veľmi pozitívny a odporúčame sprostredkovať takéto stretnutie čo najviac deťom.
 
Mgr. Marcela Lysá riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou