"Na našej škole sa dňa 14.3. 2017 uskutočnila beseda so Samuelom Bogárom, ktorému za ňu veľmi pekne ďakujeme.
 
Jeho životný príbeh žiakov aj učiteľov veľmi zaujal a so zatajeným dychom ho počúvali. Páčil sa im jeho kamarátsky a bezprostredný prístup. Každý si v jeho rozprávaní našiel niečo, čo ho chytilo za srdce. Žiaci pozitívne hodnotili jeho úprimnosť v druhej časti besedy, keď mu mohli klásť otázky. Verím, že jeho slová v nich budú ešte dlho rezonovať a že si vďaka nim budú vedieť zvoliť tú správnu možnosť, ak sa ocitnú na križovatke životných ciest. Radi ho ešte niekedy v budúcnosti u nás uvidíme.
 
Ešte raz ďakujeme a do života želáme všetko dobré a hlavne veľa Božieho požehnania!"
 
Mgr.Annamária Rehorčíková, ZŠ s MŠ s VJM L.Osztényiho, Selice.