Hodnotenie prednášky s protidrogovou tematikou na ZŠ s MŠ Slovanská Púchov.
 
Prednáška v súčasnosti s veľmi aktuálnou problematikou prebehla počas troch vyučujúcich hodín pre žiakov druhého stupňa.
 
Prednášajúci veľmi pútavou formou rozprávania sprostredkoval žiakom časť svojho života ako drogovo závislý od svojho detstva až po obdobie dospelosti. Prerozprával im začiatky svojej závislosti a naznačil príčiny prečo táto vznikla. Väčšiu časť prednášky tvoril opis bežného dňa drogovo závislého, spôsoby získavania zdrojov financií a prostriedkov pre živobytie až po dni, kedy sa rozhodovalo, či bude ešte ďalej žiť ako aj zlomové body, ktoré mu pomohli prinavrátiť sa do bežného života. Zvýraznil všetky negatíva, ktoré drogy prinášajú v reálnom obraze života.
 
Ďalej nasledovali otázky žiakov s prednášajúcim za zatvorenými dverami. Reakcie žiakov na prednášku boli veľmi pozitívne, a preto podobná forma oboznámenia detí s týmto negatívnym elementom súčasnosti by bola pre nich vhodná i v budúcnosti.
 
Vypracoval Mgr. Štefan Hupka