Kto je NEzávislosť - Nový začiatok, o.z.?

Sme združenie ľudí, ktorí poznajú hodnotu života a nie je nám ľahostajné ako deštruktívne naň pôsobí závislosť. Preto sme sa rozhodli pomáhať závislým ľuďom a ich rodinným príslušníkom nájsť cestu k slobodnému a plnohodnotnému životu bez drogy, ako aj pomôcť k informovanosti mladých i verejnosti o tejto problematike, a tak preventívne pôsobiť a pozitívne ovplyvňovať ľudské životy.

Pôsobíme “hromadne” - organizujeme prednášky spojené s besedami a to predovšetkým na školách, aj jednotlivo, v konkrétnych životoch jednotlivcov a rodinách. Ako prednášajúci poradcovia s nami spolupracujú predovšetkým (no nielen) bývalí narkomani, ktorí rozprávajú svoje životné príbehy a skúsenosti s drogami.

A s kým budete prichádzať do kontaktu?

Samuel Bogár

Samuel Bogár je prvý a hlavný poradca a prednášajúci, z ktorého srdca vzišla celá myšlienka tejto služby. Sám prežil vyše 12 rokov s heroínom a 6 rokov z toho k nemu miešal aj pervitín. Žil dlhé roky striedavo na ulici a v chladnej mokrej pivnici s občasnými  pobytmi doma. Absolvoval 8 liečení. Dnes je to už niekoľko rokov, čo je Samuel od závislosti slobodný.
Viac o Samkovi

Avšak za združením stojí celý tím “neviditeľných” ľudí v zákulisí, ktorí pomáhajú s chodom, organizáciou celého občianskeho združenia, ako aj s webstránkou a mnohými inými vecami. A veríme, že náš tím sa bude ďalej rozrastať o dobrovoľných pomocníkov, ďalších poradcov, ktorí vyslobodení zo závislosti budú ochotní svoj Nový začiatok s bolestnými skúsenosťami starého života venovať budovaniu nezávislého života iných, ale aj takých, ktorí sami závislí síce neboli, ale majú srdce takým pomáhať.

Občianske združenie NEzávislosť - Nový začiatok, o.z. sme založili s túžbou pomôcť závislým ľuďom dostať sa zo závislostí návykových látok alebo činností (ako napr. drogy, automaty, alkohol, cigarety, a i.) a v neposlednom rade sa venujeme prevencii, predovšetkým medzi mladými ľuďmi, teda našou veľkou túžbou je aj pomôcť ľuďom, ktorí závislí nie sú, aby sa nimi nikdy nestali a aby sami vedeli, ako pomôcť iným. Rozšíriť informovanosť a povedomie verejnosti nielen o samotných závislostiach, ale aj o faktoroch, ktoré pri rozhodovaní sa človeka vstupujú do úvahy.

Naším cieľom je pomôcť ľuďom, ktorí už závislí sú, aby mohli spoznať nový začiatok - život bez závislosti, ktorá ich ničí a tiež informovať širokú verejnosť a z nej predovšetkým mladých ľudí, (ktorí sa buď z nedostatku relevantných informácii alebo bezdôvodne, zahrávajú s myšlienkou vyskúšať niekedy v budúcnosti drogy), aby sa rozhodli pre nový začiatok vo svojich postojoch k tejto problematike. Projekt je zameraný aj na celú spoločnosť, ktorú tvoria ľudia a to je každý jednotlivec. Každý jeden človek je dôležitý a vzácny a potrebuje to vedieť, aby mohol viesť plnohodnotný život a zaradiť sa tak do zdravo zmýšľajúcej spoločnosti.

Preto je prevencia, popri pomoci závislým, jedným z dôležitých cieľov projektu. Prevencia je možná len v súčinnosti s poskytovaním dostatočnej informovanosti a otvorenom rozprávaní o tom, čo závislosť do života ľudí prináša a o čo ich ukracuje. A túto informovanosť projekt rieši doteraz jedným z veľmi zriedkavých a zaznávaných spôsobov - prednáškami a diskusiou s bývalými závislými ľuďmi, ktorí boli oslobodení a spoznali nový začiatok vo svojom živote. Už existujúce reakcie však ukazujú, že ľudia o to prejavujú nesmierny záujem, keď im o danej problematike rozpráva nie teoretik, ale takpovediac “človek z praxe”, človek, ktorý si to vyskúšal na vlastnej koži a vie o čom hovorí. Zaiste však nie každý, kto si prešiel závislosťou, je pripravený a vhodný o tom prednášať.

Túžime do sféry boja proti závislostiam prispieť svojím dielom. Nemáme v úmysle konkurovať iným, rovnako či podobne zameraným občianskym združeniam a iniciatívam, túžime si byť navzájom nápomocní v tom, čím kto z nás dokáže prispieť. Dôležití sú slobodní ľudia, slobodní od závislosti. Ich život, naplnený zmyslom a istotou, zdravím a radosťou zo života samotného, je naším cieľom.

Kto nie sme?

Čestne prehlasujeme, že naše občianske združenie a ani nikto z členov jeho správnej rady nemá žiaden vzťah k scientológom a ani k žiadnej inej pochybnej organizácii.